Problem med WebbGIS?

Om du upplever problem att nå länsstyrelsernas olika webbkartor kan du testa att tömma webbläsarens webbhistorik, det så kallade cacheminnet. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du har. I Edge eller Chrome kan du trycka på Shift, Ctrl och Delete samtidigt och sen välja att tömma webbhistoriken.

Anledningen är att länsstyrelsernas GIS-miljö uppgraderades under den gångna helgen varför kartorna behöver läsas in på nytt