Störningar i webbGIS torsdag 30 november

Torsdagen 30 november klockan 16–17 utför Länsstyrelsen driftunderhåll i våra webbGIS. Under tiden kan det förekomma driftstörningar.