GIS på länsstyrelserna

Välkommen till våra GIS-tjänster 

GIS betyder geografiska informationssystem. Det är ett IT-system som kan läsa kartor och tolka geografiska data (geodata). 

Information från kartor ligger ofta till grund för olika beslut som fattas av myndigheter, kommuner och regioner. Det kan till exempel handla om bygglov, detaljplaner, ändring av fastighetsgränser och planering av verksamheter.

På den här webbplatsen finner du allt med koppling till länsstyrelsernas GIS och geodata så som våra karttjänster som kallas WebbGIS.

I Geodatakatalogen hittar du geodata som länsstyrelserna förmedlar. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst som förmedlar länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering på ett ställe. Underlagen kan bestå av geodata, publikationer av olika slag och webbsidor.

Nyheter

Geodatakatalogen uppdaterad 11 oktober 2023

Geodatakatalogen har fått ett nytt utseende och uppgraderats med en del ny funktionalitet. Framförallt är gränssnittet förändrat. Från geodatakatalogens nya startsida kan du komma in i sökgränssnittet på flera olika sätt: Väl inne på söksidan kan du precis som förut