GIS på länsstyrelserna

Välkommen till våra GIS-tjänster 

GIS betyder geografiska informationssystem. Det är ett IT-system som kan läsa kartor och tolka geografiska data (geodata). 

Information från kartor ligger ofta till grund för olika beslut som fattas av myndigheter, kommuner och regioner. Det kan till exempel handla om bygglov, detaljplaner, ändring av fastighetsgränser och planering av verksamheter.

På den här webbplatsen finner du allt med koppling till länsstyrelsernas GIS och geodata så som våra karttjänster som kallas WebbGIS.

I Geodatakatalogen hittar du geodata som länsstyrelserna förmedlar. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst som förmedlar länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering på ett ställe. Underlagen kan bestå av geodata, publikationer av olika slag och webbsidor.

Nyheter

Länsstyrelsernas GIS-miljö stängd 8-12 december

Länsstyrelserna kommer att uppgradera sin GIS-miljö under perioden 8-12 december. Under denna tid kommer våra webbGIS, karttjänster och övriga GIS-verktyg att vara nedstängda. Klockan 9:00 tisdagen den 12 december går det återigen bra att använda GIS-miljön.