GIS på länsstyrelserna

Välkommen till våra GIS-tjänster 

GIS betyder geografiska informationssystem. Det är ett IT-system som kan läsa kartor och tolka geografiska data (geodata). 

Information från kartor ligger ofta till grund för olika beslut som fattas av myndigheter, kommuner och regioner. Det kan till exempel handla om bygglov, detaljplaner, ändring av fastighetsgränser och planering av verksamheter.

På den här webbplatsen finner du allt med koppling till länsstyrelsernas GIS och geodata så som våra karttjänster som kallas WebbGIS.

I Geodatakatalogen hittar du geodata som länsstyrelserna förmedlar. Planeringskatalogen är länsstyrelsernas tjänst som förmedlar länsstyrelsernas och de statliga myndigheternas planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering på ett ställe. Underlagen kan bestå av geodata, publikationer av olika slag och webbsidor.

Nyheter

Snart får Geodatakatalogen ett nytt utseende!

Under hösten kommer länsstyrelsernas geodatakatalog byta systemplattform och därmed få ett nytt gränssnitt. Vi hoppas att du kommer trivas med den nya sidan! Adressen kommer att vara densamma: ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/

Stängda GIS-portaler 25 oktober

Tisdagen den 25 oktober klockan 20.00-22.00 utför IT-avdelningen underhållsarbete. Under tiden som arbetet pågår går det inte att använda våra GIS-portaler.