WebbGIS

Med länsstyrelsernas olika WebbGIS kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i både ditt eget och andra län.

Du kan dessutom enkelt mäta avstånd och arealer i kartan samt ta ut koordinater för en specifik plats.

Det finns nationella och regionala WebbGIS. Vissa presenterar planeringsunderlag och andra är mer ämnesinriktade eller beskriver en viss händelse.

Alla med telefon, pekplatta eller dator får i våra WebbGIS tillgång till information för alla Sveriges län.