Sveriges länskarta

Detta WebbGIS innehåller allmän geografisk information såsom natur- och kulturintressanta områden lokalt, regionalt och nationellt. I kartan finner ni också vart våra naturrum är belägna samt var ni finner våra kontor runt omkring i Sverige.

Sveriges länskarta

Viss

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping.

I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Till VISS

Miljöatlas

Ett WebbGIS som är tänkt att användas vid oljepåslag längs våra kuster av inblandade aktörer.

Digital miljöatlas

Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen är tillgänglig för alla och innehåller uppgifter om befintliga och planerade vindkraftverk. Tjänsten går att använda från projektering till etablering och slutligen nedmontering. 

Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten.

Vindbrukskollens karttjänst på Energimyndigheten.se

Svenska Fiskeregler

Svenska Fiskeregler är länsstyrelsernas officiella publika webbplats där allmänheten kan läsa om vilka regler som gäller för fritidsfiske i de fem stora sjöarna och utmed den svenska kusten.

Svenska Fiskeregler har utvecklats av en styrgrupp från Länsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Organisationer som Sportfiskarna, Fiskevattenägarna och Sveriges Kust- och insjöfiskares organisation har under arbetet bidragit med värdefulla synpunkter.

Projektet har avgränsats till lagstiftning som rör bedrivande av fritidsfiske. Webbplatsen syfte är att underlätta för fritidsfiskare att tillgodogöra sig gällande regler

Svenska fiskeregler.se