GDPR

Bild-GDPR
Business, Technology, Internet and network concept. GDPR General Data Protection Regulation.

Länsstyrelserna ansvarar för att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi ska veta hur och när vi får behandla personuppgifter och vad vi ska göra om uppgifterna behandlas på fel sätt. 

Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU.

GDPR eller Dataskyddsförordningen är i korthet en EU-förordning som handlar om hanteringen av personuppgifter. Syftet är att stärka individers rättigheter om hur deras personuppgifter blir hanterade, lagrade och behandlade.

IMY – Integritetskyddsmyndigheten

I Sverige är Integritetskyddsmyndigheten (IMY) central tillsynsmyndighet för den personliga integriteten och kontrollerar att företag, myndigheter med flera följer förordningen.

Dataskyddsförordningen ställer krav på oss som myndighet att ha koll på hur vi behandlar dina personuppgifter, att vi har rutiner för bland annat rättelser och för att radera uppgifter. 

Dataskydd på länsstyrelsen.se