Geodatakatalogen

Länsstyrelsernas geodata finns öppen och lättillgänglig för alla. Med några klick kan du hitta geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och mycket annat.

Geodatakatalogen (GDK) ger möjlighet för individ och samhälle att få tillgång till länsstyrelsernas geografiska information.

Målgrupper för Geodatakatalogen är alla som har behov av att använda länsstyrelsernas geografiska information så som kommuner, andra myndigheter, näringsliv, skola, universitet och allmänhet.

Underlättar sökning och filtrering

Geodatakatalogen underlättar sökning och filtrering av geografisk information, vilket gör det enkelt för dig som användare att hitta rätt underlag. Varje datamängd är beskriven med så kallad metadata vad gäller innehåll, aktualitet och utbredning.

Länkar till våra WMS:er

Länsstyrelsernas WMS-tjänster (WebMapService) följer ISO-standard (19128) och specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium. Anslut till tjänsterna i exempelvis din GIS-programvara.

Vill söka efter WMS:er går du till sökpanelerna till vänster i Geodatakatalogen och fäller ut ”Typ av länkar”. Klicka i WMS-tjänst, så har du filtrerat fram WMS:er.

Hjälp och mer information

Det finns en hjälpfunktion i övre högra delen av skärmen i Geodatakatalogen.

För en del användare fungerar Geodatakatalogen inte så bra i webbläsaren Microsoft Edge, vi rekommenderar att du i så fall använder Google Chrome istället.

Länkar till sparade sökningar i gamla geodatakatalogen fungerar tyvärr inte längre. Vill du söka efter data hos en specifik organisation, som till exempel en specifik länsstyrelse, så går du till sökpanel ”Ansvarig Organisation” i Geodatakatalogen. Sök med fritext eller leta i listan efter den organisation du är intresserad. Klicka i den organisation vars metadataposter du vill visa.