Geodatakatalogen

Länsstyrelsernas geodata finns öppen och lättillgänglig för alla. Med några klick kan du hitta geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och mycket annat.

Geodatakatalogen (GDK) ger möjlighet för individ och samhälle att få tillgång till länsstyrelsernas geografiska information.

Målgrupper för Geodatakatalogen är alla som har behov av att använda länsstyrelsernas geografiska information så som kommuner, andra myndigheter, näringsliv, skola, universitet och allmänhet.

Det finns en hjälpfunktion i övre högra delen av skärmen i Geodatakatalogen.

Underlättar sökning och filtrering

Geodatakatalogen underlättar sökning och filtrering av geografisk information, vilket gör det enkelt för dig som användare att hitta rätt underlag. Varje datamängd är beskriven med så kallad metadata vad gäller innehåll, aktualitet och utbredning.

Länkar till våra WMS:er

Länsstyrelsernas WMS-tjänster (WebMapService) följer ISO-standard (19128) och specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium. Anslut till tjänsterna i exempelvis din GIS-programvara.

Länsstyrelsernas WMS-tjänster i Geodatakatalogen

Länkar till respektive läns geodata

Nedan finner du länkar till respektive läns externt tillgängliga geodata i Geodatakatalogen. Varje län i Sverige har en länsbokstav. Till Länsstyrelsen i:

Blekinge län (K)

Dalarnas län (W)

Gotlands län (I)

Gävleborgs län (X)

Hallands län (N)

Jämtlands län (Z)

Jönköpings län (F)

Kalmar län (H)

Kronobergs län (G)

Norrbottens län (BD)

Stockholms län (AB)

Skåne län (M)

Södermanlands län (D)

Uppsala län (C)

Värmlands län (S)

Västerbottens län (AC)

Västernorrlands län (Y)

Västmanlands län (U)

Västra Götalands (O)

Örebro län (T)

Östergötlands län (E)