Regionala WebbGIS

Det finns regionala WebbGIS som innehåller allmänt- och regionalt planeringsunderlag riktat mot länets kommuner, privata aktörer men även till allmänhet.

Andra WebbGIS har som syfte att endast presentera ett tematiskt innehåll.

På respektive länsstyrelses webbplats och sidan Kartjänster och geodata hittar du länkar till dess olika WebbGIS.

Till Länsstyrelsen i:

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholm län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län