StoryMap

En StoryMap är en plattform för kommunikation där man kan använda text, bild och karta för att förmedla ett budskap. Vi kommer att lägga upp våra StoryMaps allteftersom.