Geodata

Geodata är en kombination av orden geografiska data. Det är detsamma som digital information och beskriver information med direkt eller indirekt angivet geografiskt läge.

Det handlar exempelvis om kartdata och registerinformation om geologiska företeelser, men också uppgifter om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Du använder till exempel geodata i samband med att du:

  • söker information om väder, letar efter utflyktsmål för helgen eller när du behöver ta dig till en plats med hjälp av en karta

  • när du vill köpa hus och behöver information om fastigheten, radonmätningar i området, närhet till service, skolor och naturområden samt kommunens planer för området.

Myndigheter, kommuner och regioner använder geodata i sin verksamhet för beslut om exempelvis bygglov, detaljplaner, ändring av fastighetsgränser liksom planering av verksamheter så som vård, omsorg och skolor.

Länsstyrelserna är med i Geodatasamverkan vilken ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till geodata för offentlig användning.