Störningar i länsstyrelsernas GIS-plattform 22 maj

Onsdagen 22 maj klockan 19.30–22.00 utför länsstyrelserna underhållsarbete i sin GIS-plattform. Under tiden som arbetet pågår kan det förekomma störningar som påverkar våra webbGIS och kartfunktionalitet i länsstyrelsens applikationer.