Störningar i länsstyrelsernas GIS-plattform 22 maj

Onsdagen 22 maj klockan 19.30–22.00 utför länsstyrelserna underhållsarbete i sin GIS-plattform. Under tiden som arbetet pågår kan det förekomma störningar som påverkar våra webbGIS och kartfunktionalitet i länsstyrelsens applikationer.

Regionala WebbGIS

Det finns regionala WebbGIS som innehåller allmänt- och regionalt planeringsunderlag riktat mot länets kommuner, privata aktörer men även till allmänhet. Andra WebbGIS har som syfte att endast presentera ett tematiskt innehåll. På respektive länsstyrelses webbplats och sidan Kartjänster och geodata hittar du länkar till dess olika WebbGIS. Till Länsstyrelsen i: Blekinge län Dalarnas län Gotlands […]

Nationella WebbGIS

Sveriges länskarta Detta webbGIS innehåller information om länsstyrelsernas kontor och naturum. Kartan innehåller även allmän geografisk information om vissa skyddade natur- och kulturmiljöer. Om du ska planera, avverka, exploatera eller göra andra åtgärder som syftar till förändrad mark- eller vattenanvändning ska du istället kontakta din lokala länsstyrelse för mer information.  Sveriges länskarta Bitillsyn Bitillsynskartan visar […]

StoryMap

En StoryMap är en plattform för kommunikation där man kan använda text, bild och karta för att förmedla ett budskap. Vi kommer att lägga upp våra StoryMaps allteftersom.