Regionala WebbGIS

Det finns regionala WebbGIS som innehåller allmänt- och regionalt planeringsunderlag riktat mot länets kommuner, privata aktörer men även till allmänhet. Andra WebbGIS har som syfte att endast presentera ett tematiskt innehåll. På respektive länsstyrelses webbplats och sidan Kartjänster och geodata hittar du länkar till dess olika WebbGIS. Till Länsstyrelsen i: Blekinge län Dalarnas län Gotlands […]

Nationella WebbGIS

Sveriges länskarta Detta WebbGIS innehåller allmän geografisk information såsom natur- och kulturintressanta områden lokalt, regionalt och nationellt. I kartan finner ni också vart våra naturrum är belägna samt var ni finner våra kontor runt omkring i Sverige. Sveriges länskarta Viss VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. […]

StoryMap

En StoryMap är en plattform för kommunikation där man kan använda text, bild och karta för att förmedla ett budskap. Vi kommer att lägga upp våra StoryMaps allteftersom.